Propozice

Soutěž proběhne ve třech kategoriích:

1. kategorie : žáci 1. třídy

2. kategorie : žáci 2. a 3. tříd

3. kategorie : žáci 4. a 5. tříd

Datum konání : poté, co proběhnou třídní kola, bude upřesněno.

Místo konání :   třída  4.A

Soutěž se bude skládat ze dvou kol. V prvním kole předvedou soutěžící jeden z volitelných jazykolamů. Ten budou říkat za sebou tolikrát, kolikrát se jim to povede bez chyby.Za každé správné provedení dostane soutěžící 1 bod. Se zísanými body postupuje do dalšího kola.V tomto kole si vylosuje každý soutěžící tři jazykolamy, které musí bez chyby odříkat. Za každý úspěšně přeříkaný jazykolam dostane soutěžící dva body. Vítězí soutěžící s největším počtem bodů.

V případě shodného počtu bodů u více soutěžících rozhoduje vylosovaný neznámý jazykolam ( pro všechny stejný).

Ocenění:  Pro první tři umístěné soutěžící budou drobné ceny, medaile a diplom.

               Všichni účastníci obdrží pamětní list.