Trestné věty

   Už od počátku svého pedagogického působení jsem se potýkala s problémem, jak odbourat u dětí nežádoucí chování a jak to udělat, aby to nebyly jen stížnosti ve formě poznámek. Jsou chvíle, kdy poznámka do "žákajdy" je nevyhnutelná, kdy učitel potřebuje okamžitě informovat rodiče o přestupku jejich ratolesti, ale povětšinou jde o přestupky menšího ( ne však pro pedagoga opomenutelného !!!) významu, takže jsem se snažila najít řešení výhodné pro obě ( beru-li v potaz žáka a učitele) či všechny tři ( to v případě, že sem zahrnu i rodičovstvo) strany. Začala jsem postupně sestavovat krátká povídání, v nichž je výchovný moment skryt do několika srozumitelných vět a žákovi při jejich opisování snad zůstává v hlavě to podstatné- kde udělal chybu, co bylo špatně a hlavně....už vícekrát nechci opisovat takové dlouhé litánie....:-D

 Trestík nezatěžuje nervy rodičům ( ani o tom nemusí vědět ), nikterak nezatěžuje mne ( maximálně to, že si musím seznam hříšníků evidovat a pak od nich napsané věty vymáhat ), de facto "maže " přestupek a žák si tímto uvědomí, co na jeho chování nebylo v pořádku a čemu se pro příště vyhnout. Od doby vzniku těchto větiček, je už roky a roky využívám a děti je "berou". Někteří z vás, rodičů, je znají, někteří o nich nejspíš nemá ani ponětí.:-D

 Abyste věděli, čím tedy bývají Vaše dětičky občas potrestány, tady máte jejich přehled :-D ( omlouvám se za nečitelnost začátků a konců řádků, ale  správné nastavení momentálně nejsem schopna vytvořit. )

 

 

Trestné věty

 

Běhání o přestávce

 

Jako žáku / žákyni ……třídy je mi již samozřejmě známo, že se o přestávkách neběhá ani ve třídě, ba ani po chodbách. Zde všude na mě může číhat spousta nebezpečí v podobě ostrých hran a rohů lavic, v cestě stojících aktovek a jiných nečekaných překážek či tvrdého povrchu podlah. Svým uváženým chováním tak budu čelit rozbitým kolenům, bradám i hlavám, nemluvě o řadě dalších možných vážnějších zranění.

 

 

 

Vykřikování- pro chlapce

 

Ačkoliv je výřečnost v dnešní době velice důležitá, ne vždy se mé neustálé povídání hodí. To platí i o vyučovacích hodinách, kdy je mou povinností dávat pozor, abych se přiučil něčemu novému a byl ze mě chytrý  žák. Na vědomí bych měl brát také to, že svým mluvením ruším ostatní spolužáky i svou drahou paní učitelku. Mlčet v hodině budu také proto, abych nemusel neustále opisovat tyto mi již důvěrně známé trestné karty

 

Vykřikování- pro dívky

 

Ačkoliv je výřečnost v dnešní době velice důležitá, ne vždy se mé neustálé povídání hodí. To platí i o vyučovacích hodinách, kdy je mou povinností dávat pozor, abych se přiučila něčemu novému a byla ze mě chytrá  žákyně. Na vědomí bych měla brát také to, že svým mluvením ruším ostatní spolužáky i svou drahou paní učitelku. Mlčet v hodině budu také proto, abych nemusela neustále opisovat tyto mi již důvěrně známé trestné karty

 

Chystání na hodinu

 

O přestávce mám svá práva a své povinnosti. Mohu svačit, procházet se ,povídat si se spolužáky, jít na WC a spoustu jiných činností, ale všechny tyto činnosti mám vykonávat tak, aby mi zbyl dostatečně dlouhý časový prostor k nachystání všech pomůcek potřebných k nadcházející vyučovací hodině a abych pak nezdržoval hledáním potřeb všechny věděníchtivé spolužáky i sebe na začátku této hodiny.

 

 

 

 

Nepozornost v hodině

 

Ve vyučovací hodině musím mít svůj zrak, sluch i mozek neustále ve střehu, abych věděl, co se kolem děje a předcházel tak trapným situacím, kdy po vyvolání vyplašeně koukám kolem sebe a pohledy žadoním o nápovědu široké okolí spolužáků. Svou nepozorností zdržuji chod hodiny a ochuzuji tak sebe i ostatní o nové užitečné poznatky.

 

 

Včasné odevzdávání

 

Nějaký ten pátek již navštěvuji instituci zvanou škola a tak jsem už ledacos pochytil ze zdejších zvyklostí- například, že ve vyučování sedím v lavici, nevykřikuji, dávám pozor, řídím se pokyny vyučujících, nebavím se se spolužáky, nedloubu se v nose, nedávám nohy na stůl….a v neposlední řadě po dokončení písemného cvičení se zvednu ze židle a bez časové prodlevy odevzdám sešit ke kontrole- nenařídí-li učitel jinak. Zavazuji se, že na to už nebudu zapomínat J.

 

Papání ve vyučování

 

Mám-li hlad, najím se. Jako žákovi…..ročníku ZŠ mi je však jasné, že ve školním řádu je na tuto bohulibou činnost pamatováno vyhrazeným časovým intervalem zvaným přestávka a jakákoliv konzumace všelikých poživatin v časovém intervalu zvaném vyučovací hodina je nepřípustná.

 

Posmívání se spolužákům

 

Je ode mne velice nehezké, že se posmívám svým spolužákům za to, že něco nevědí nebo se spletou. Ani já nejsem dokonalý a musím mít na paměti, že se do podobné situace mohu dostat také a rozhodně by mi nebylo příjemné, kdyby se mi moji kamarádi posmívali tak jako já jim.

 

Nežádoucí anonymita

 

Před každou, byť i sebemenší písemečkou nám paní učitelka důrazně připomíná, abychom nezapomněli uvést na papír své ctěné jméno a tím vystoupili z anonymity tohoto písemného projevu a ušetřili tak čas a trpělivost při urputném pátrání po autorství. Myslím, že už na podpis víckrát nezapomenu!

 

 

 

 

 

 

Rvačky a náznaky jakéhokoliv násilí

 

Rvačka je mimořádně nehezký jev, který- provozován ve škole mezi spolužáky- nabývá ještě obludnější podoby a vyskytuje se od nejlehčích forem šťouchanců či pohlavků, přes kopance různé intenzity a razance až po chvaty končící vybitými částmi chrupu, rozbitými brýlemi ( v lepším případě), crčící krví z nejrozmanitějších tělních dutin a tkání a způsobuje šrámy na tělech i duších. Proto se budu chovat tak, abych těmto situacím předcházel laskavým svým chováním ke spolužákům a spolužačkám.

 

 

Žvýkání

 

Proti žvýkačce jako takové v podstatě není co namítat. Je dobrá, čistí chrup, posiluje žvýkací svalstvo a její barevný obal často ukrývá nejrůznější obrázky potvor, potvůrek ceněných mezi spolužáky téměř zlatem. Neesteticky vyhlížející přemílání pantem ve vyučování však vyvolává v očích pedagogů značnou nevoli a snahu z výchovných důvodů tuto neřest ve třídě stůj co stůj odstranit. Chci šetřit svou ruku před sepisování zbytečných liter, proto nebudu ve vyučování žvýkat.

 

 

Sprosté výrazy

 

Nadřazený pojem  „sprosté slovo“ zahrnuje mnoho nepěkných, nelibozvučných a neskutečně škaredých výrazů. Vypouštění takovýchto výrazů z mých úst může zapříčinit to, že si mé okolí o mně bude myslet, že jsem nevychovaný sprosťák. A to samozřejmě není pravda. Budu si tedy na svá ústa dávat pozor a podřazená slova k nadřazenému pojmu sprostá slova nebudu používat.

 

 

Psaní velkých písmen

 

Vlastní jména, jak dobře znám z hodin českého jazyka, píšeme s velkým počátečním písmenem. Stydím se za to, že mi chyby toho druhu musí opravovat paní učitelka a proto si dávám závazek, že při psaní budu vždy používat svou chytrou hlavu a nebudu ignorovat dávno již zavedená pravidla pro psaní velkých písmen.