Mým marodům

V této rubrice budete nacházet přehled probraného učiva za aktuální období.

Úkoly do 30. 3. 2012

ČJ - Větné členy-přívlastek str.128-129
       písemně str.128 cv.5 doplnit čárky

 M- Aritmetický průměr celá strana 8 ze strany 9 jen příklad 1

 Př - Vylučovací soustava
 

Vl - Politické probuzení,  Nespravedlivé Rakousko

Geo - Osa úhlu,porovnávání úhlů str.7

Úkoly do 23. 3. 2012

ČJ - po str. 127

M - po str.6

Geo - po str. 7

Vl - Vynálezy, které změnily svět

Př - Dýchací soustava

Úkoly do 9. 3. 2012

 Čtení-František Hrubín Zvířátka a loupežníci
                     Přírodověda - Životní prostředí člověka str.57
                     Český jazyk-Číslovky-skloňování číslovek třicet,devět,jedenáct,sto,milion,tisíc
                     ústně cv.12,13 str.123
                     písemně cv.14 str.123

      Matematika a Vlastivěda budou doplněny v následujících dnech.

Úkoly do 24. 2. 2012

ČJ - Číslovky str. 118

       str. 115 , cv. 21,22,23 ( z toho cv. 22 do sešitu č.1)

M - Str. 55 a 56

     Opakovat dělení dvojciferným dělitelem

      Geo- Výpočet povrchu kvádru

Vl - Zopakovat kepitoly: Blýskání na lepší časy a Obrození českého jazyka

Př - Člověk

Úkoly do 17. 2.2012

Ma-Ge vlastnosti trojúhelníku str.39
           krychle a kvádr úkol 1,2,3,4
           odčítání desetinných čísel str.50,51
           zaokrouhlování desetinných čísel str.52
   
 ČJ skloňování zájmen my,vy str.113
          napsat str.113 cv.14
          skloňování zájmen ten,náš,on,ona,ono
          tvary jí-ní str.114

 Př Obratlovci

 VL Život poddaných
         Blýskání na lepší časy
         Obrození českého jazyka

 ČT O rybáři a rybce

 

Úkoly do 20. 1. 2012

ČJ - přídavná jména tvrdá a měkká ( vzor mladý a jarní)

M - desetinná čísla ( po str.35 včetně)

Geo - jednotky obsahu a jejich převádění ( ar, hektar)

Vl - Rakousko

Př - po včelu medonosnou včetně ( str. 45)

Úkoly do 13. 1. 2012

ČJ - přídavná jména- úvod k učivu

M - po str. 23

Vl - Německo- po str. 27 ( stránky se liší u různých učebnic )

Př - Vlaštovka, bažant