Perličky

Výroky  " plácnuté" v 5. třídě

J. K. Tyl napsal hru Šmidlovačka. (Luky C. )

Přežvykovat výškou ( převyšovat) Nikolka

Reformy císaře Josefa II.

No tak zrušil nějaké kláštery a vyoral jednomu chudému pole. ( Petra H. )

Život poddaných.

Museli chodit do kostela v neděli,v pondělí,v úterý,ve středu,ve čtvrtek ,v pátek,sobotu museli robotovat. ( Petra H.)

Učili jsme se o rybách a říkali si,že malé rybky /potěr/ mají nepřátelé .Miloš prohlásil, že jejich nepřítelem je kníráč.  (Myšleno vousatý sumec.)

Po dlouhém procvičování přídavných jmen ověřoval Matěj, zda jde o příd. jm. měkké či tvrdé a říká jej ve všech třech rodech " Orlý - orlá - orlé "

Zákusky, chlebíčky, ovoce lekaly hosty. ( Zuzka Ž.)

Jelen " pahoráč" ( paroháč) ( Miloš)

Petr čistě umazal tabuli. ( Deniska)

Na návsi vztyčili vysokou ozdobenou Majku.

Jak je rozkazovací  způsob od slovesa "prát" ? " Prej! " ( Miloš)

V tomhle bytě bydlí pan Sýkora se sýrem. ( Deniska)

Co znamen na mapě hnědá barva? Hlubiny. ( Matěj)

Mám černý kašel. (Miloš)

Jedna holka chce jít už v šesté třídě na observatoř ( myšlena konzervatoř ) ( Filip )

Byl jsem šťastný, jak chleba. ( blecha )....( Terezka )

Voda má skupenství " varné " ( Terezka )

Vodorovné lepidlo ( voduvzdorné ) ( Lucka )

Pánská nížina. ( Pádská ) ( Petra M.)

Zápisy v žákovské knížce: Diktátát a Kotour. ( Kristýnka)

Strýček Vilém obsahuje ( obsluhuje) výhybky. ( Marťa P. )

Dívka se procházela v ramenní rose.

Americký kopršpaněl. ( Marťa P. )

Somazný zvonec ( mosazný ). ( Káča B. )

 Vlna mě okryla. ( Luky Z. )

Kuchařská váha. ( Filip )

Výroky " plácnuté" ve 4. třídě

Miluška je nastydlá, ztrácí hlas až chcípá. (sípá) (Matěj v diktátu )

Po bitvě na Bílé hoře bylo oběšeno 27 pánů na Staroměstském nádraží. ( Zuzka Ž. )

Alchymisté se snažili vyhnat krále ze země.

Proč byli lidé nespokojeni s vládou Habsburků? ......žádné jídlo...( Filip )

Jak dopadla bitva na Bílé hoře? Spoustu lidí uhynulo. ( Nikol )

Co se stalo následně po bitvě na Bílé hoře na Staroměstském náměstí v Praze? Nasadili 27 vůdců. ( Lucka )

 Co se stalo na Staroměstském náměstí po bitvě na Bílé hoře? 27 vůdců upálili. ( Krista )

Jaká je hranice, kdy ještě člověk nemá zvýšenou teplotu ? 76 st. Celsia. ( Filip )

Rok má 365 dní a půl hodiny. ( Krista )

Dívka byla útlá a snědlá ( snědá )  ( Eliška )

Zuřivě žluté šaty ( zářivě žluté....) ( Bohouš)

70 000 - 60 000 se jmenuje 10 000. ( Jana )

Oblíbená barva je lesní plody. ( Miloš )

Urči osobu. ...Osoba mužská" ( Jana )

" Ucešu še "  ( Kristýnka )

Přemyslovci vymřeli po meči a po nich nastoupili na stůl Lucemburkové. ( p. uč.)

Dělostřelec natočil lahveň ( hlaveň )  ( Luky Z.)

Vytořte větu na pojem " sněhový jazyk". Když jsem venku, mám sněhový jazyk.

Zvířený hroch (prach).

Kdo je patron české země? ........Lev.

Na potoce klape....doplň! Na potoce klape listí.

 Jak se jmenuje část rostliny, kterou přijímá vodu a živiny? Pampeliška.

Tělo obilniny se skládá z: kořene, stébla, klasu a ko...., ko... ( myšleno kolénka) koudel!

Paní učitelko, tady v tom cvičení je nějaký nesmysl. Jaký? Skákala Kobylí hlava ( ve cvičení skála Kobylí hlava :-D)

Jak docházelo k získávání dalšího území? ( vlastivěd...Přemyslovci) Dohodou, bojem a ...polibkem.( sňatkem)

Stavby měly ve zdech malá kokna.

Konstantin přijal jméno Pyril.

Románský sloh- okna byla dokulata, zdi bílé a posvátné.

Co je hlíza? Spuštěný (správně ztluštělý) kořen.

Babička chová rajčata.

Na území Velké Moravy přišli Konstantin a Metloděj.

Panu Kozákovi zbylo ještě 155l sudu v naftě.

Děti obědvaly v jídelně a já jsem obědval psa. ( na tabuli :já jsem objevil psa před jídelnou )

Výroky "plácnuté" ve 3. třídě

V koleně je kůstka jménem.......? Čechy. ( Myšlena čéška)

Co patří mezi pícniny? Pivo.

Ve středním uchu jsou tři sluchové kůstky. Kladívko, kovadlinka a Křemílek.

Co je v hrtanu? Nos.

Přísudek je "svítila".Najdi vhodný podmět.Kdo, co svítila? Maminka.

Jak říkáme skupině hmyzu, kde patří moucha, vosa, včela.....???? Nápověda-bla....bla....Aha- už vím. Blatouch.

Včely po určité době komůrku v plástvi zalepí. Čím? Betonem.

Vyspaná vydra ( vycpaná:-) )

Místo "jsem sytý"...." jsem zkyslý".

Dvě zmrazliny.

Když dýcháme, tiskneme si žilku a jde slyšet buch buch.

Určité číslovky můžeme napsat čím?......Perem. Neurčité číslovky nemůžeme napsat čím?......Perem.

Sluchové kůstky jsou: třmínek, kladívko a......konvalinka.

Srdce vypadá jako ovál.

Po příjezdu na hranice musíme obvykle předložit psa.

Řekni vyjmenovaná slova po "b" . B, f, l ,m, p, s, v, z.

U břehu se myla ( mihla) vydra.

Co se děje s kůží, když je zima? ( "husí kůže" ) Zamrzá.

K čemu slouží póry v kůži? Odcházejí jimi baterie.

Matka mého otce je můj děda.

Hádání pojmu KYSLÍK. Nápověda: Je to vzdušný obal Země, obsahuje oxid uhličitý, dusík a....?  Pluto.

Při zápisu známek do ŽK přejmenoval Luky vybíjenou na "vypíjenou".

Co je v páteřním kanálku? Takové potrubí.

Vytvořte větu na slovo " blízká". V dálce je blízká vesnice.

Vytvořte větu na slovo " sírový". Dneska jsem byl sírový.

Kde je na lebce jediná pohyblivá část připojená kloubem? Někde v noze.

Při hře v českém jazyce: Psí rasa na "M". Mongolský chlupáč ( zřejmě myšlen čínský naháč- šikmé oči jako šikmé oči a srst jako srst)

Jak vzniklo uhlí? popadaly stromy a potom pršelo, tak tam byl nedostatek vzduchu a stromy začaly úhelníkovat.

Vznik uhlí- zvířata zamřela, zapršelo, zasvítilo slunce, zafoukalo...a z toho se stalo černé uhlí.

Uhlí se těží ve vyvýšených dolech.

Uhlí se používá k vlaku.

Kde se dobývá hnědé uhlí? V horních dolech.

K čemu se využívá uhlí? K opékání párků.

Z čeho vzniká půda? Z toho hnusu ( humusu ).

Spodní vrstva půdy obsahuje písek a žíl ( jíl ).

Skvrnitý fikus ( skvrnitý tyfus )

Přírodniny jsou kapalné a nekutalné.

Co se vyrábí z žuly? Nábytek, křesla, skříně a taky....bič.

Za jakých podmínek se dostává voda do skupenství plynného? Že je v hrnci.

Znaky živého organismu jsou: růst, přijímání potravy, dýchání a hýkání (nepěkně napsané hýbání)

Jak vzniká vápenec? Omýváním kousků mrtvých zvířat a rostlin vodou.

Jaké pohyby vykonává Země? Měsíc se točí kolem Země a Slunce kolem Měsíce.

Jaké pohyby vykonává Země? Jezdí kolem své osy.

Co je Slunce? Lávová koule.

Na divadelní ceduli stálo: " Cudná brambora ".

Jak se jmenuje naše hlavní město? Poruba.

Děti, vytvořte větu se slovem " podřimuje". Filip: Když jdu na WC, tak jdu na WC.

Kristýnka v diktátu: " Býkožrout"

Luky se v hodině bavil a Katka, pověřena funkcí hlídače, ho zapsala na tabuli. Luky se divil, proč je zapsán, tak mu to bylo vysvětleno. Smířen se zapsáním však na svou obhajobu pronesl: " Ale nikomu jsem neublížil."

Řezbář pannu vyřezal, šaty jí ušil krejčí a mluvit ji naučil kdo? Mluvčí.

Vyjmenujte smysly, kterými poznáváme svět. Zrak, hmat, sluch, čich,....a....A ještě jeden ( nápověda- zamlaskání) Matěj: "Tlama".

Jmenujte podstatná jména vyjadřující domácí zvířata. Mamka.

Z čeho stavěli staří Slované domy? Z kostí. Z klaců.

Napište si do žákovské knížky "pověsti". Co? Oběsti?

Co je pověst? Že tam lidi sou divní.

Jaké plody má švestka? Švestka má......aha třešně!

Kde sídlil kníže Krok? Na Tichohradě.( Budeč)

Jak se jmenoval bratr praotce Čecha? Eze. ( Lech)

Jak se jmenoval Horymírův kůň? Hladimír.( Šemík)

Jak se jmenovaly tři Krokovy dcery? Kazi, Libuše a Horymíra.(Teta)

Jak se jmenoval kníže, za jehož vlády se těžilo zlato a stříbro? Průmysl. ( Křesomysl)

Žák po obdržené jedničce z matematiky nadšeně oznamuje: " Mamka bude fakt radostí skákat do hrobu!"

Písemka z HV: Co znamená zkratka  "p" ? Piáno. Co znamená zkratka " f" ? Fernet.