Husitský den

01.01.2011 14:38

          

         

   20. prosince 2010 se naše třída 4.A proměnila na Tábor. Velké písmeno v předešlém slově není chybou či překlepem. Jednalo se o Tábor- město husitů. Chyběly snad jen kádě sloužící k odlehčení majetku ( postřeh hodný příště nápravy :-) ) Jinak kam se člověk podíval...sám husita a spousta stylových zbraní. Pravda, občas se vyskytl i nějaký ten křižák, ale v rámci nácviku bitevních akcí byl okamžitě zlikvidován. Jak jste jistě poznali, šlo o tzv. "Husitský den", na který se děti ( a jak bylo patrno někdy ještě více rodiče :-D ) zhruba 3 týdny připravovaly. Cílem bylo přiblížit žákům co nejvíce období husitských válek, vzbudit jejich zájem, naučit vyhledávat potřebné informace, komunikovat ve skupině a nakonec prezentovat výsledky svého třítýdenního úsilí před ostatními žáky. Řekla bych, že skoro všechny tyto cíle byly splněny. Maličko občas drhla komunikace ve skupině a předvedení bylo také na různých úrovních kvality, ale to hlavní- vzbuzení zájmu a zapojení se do sběru informací- bylo splněno.

  Prezentaci výsledků jsme zahájili poslechem husitské hymny " Kdož sú boží bojovníci". Po ní přišly na řadu skupiny jedna po druhé. Kvalitativně nejhodnotnějším se ukázalo předvedení skupiny Luky Zátopek, Bohouš Žůrek, Filip Souček a Peťka Hoangová. Moc hezky připravena byla i skupina Zuzka Baranová, Katka Nováková a Katka Chrápková. Snaha však nelze upřít vůbec nikomu. Po zásluze mají všichni žáci u mě z vlastivědy za husity velikou jedničku !!!

  V sekci videí můžete omrknout nejúspěšnější prezentace a ve fotkách bohatou fotodokumentaci :-)

 

—————

Zpět