Kdož jsú boží bojovníci......!!!!

24.11.2010 18:36

  Každý, kdo prošel školními lavicemi, teď jistě dobře ví, že řeč nebude o vyjmenovaných slovech, písemném dělení ani o době Marie Terezie nebo druhé světové války, nýbrž o  dětmi velmi oblíbeném tématu...HUSITÉ. Zájem dětí o vlastivědu ( tedy většiny dětí...najdou se i ty, kterým dějiny k srdci rozhodně nepřirostly) mě přivedl k nápadu zadání dlouhodobého úkolu práce ve skupinkách. Tak tedy, co bude podstatou:

  Ve škole rozdělím děti do skupinek. Všichni budou mít za úkol vyhledávat si zajímavosti z doby husitské, kreslit obrázky, připravovat krátké povídání na toto téma ( může  pak mluvit jeden nebo třeba všichni) Podstatou úkolu je vyhledat samostatně co nejvíce informací, zpracovat je a pak prezentovat před třídou. V den, který stanovím ( ráda bych toto provedla v jednom z předvánočních školních dní ) pak děti budou ze svých přinesených materiálů ( dopředu mohou promyslet) vyrábět jednak plakát, kde dají informace, obrázky, vhodně výtvarně zpracují dle svých možností a jednak nějakou husitskou zbraň- velikost, materiál, druh nechám na nich. Jedinou podmínkou je, že s ní nikdo nebude ve škole bojovat !!! I když se samozřejmě nabízí nějaký pěkný husitsko- křižácký duel :-D. Své připravené prezentace předvedou broučci vedlejší třídě 4.B ( pravděpodobně v klubovně Lukin )a ta vyhodnotí spolu se mnou a p. uč. Kožušníkovou ( učí vlastivědu ve 4.B), čí předvedení bylo nejlepší. Celou akci hodlám zdokumentovat a následně prezentovat na webových stránkách.

  Vás, rodiče, žádám, abyste byli dětem maličko nápomocni při třídění vyhledávaných informací. Děti ještě neumí příliš vymáknout podstatu věci, tak ať se v tom zbytečně neplácají. Práce samozřejmě odměním známkou a tu budu počítat do pololetního závěrečného hodnocení z vlastivědy. Od úkolu očekávám poučení, zábavu a kolektivního ducha:-). Hurá do toho !

 

—————

Zpět