Skupinová výuka

19.04.2010 18:32

    Když před broučky řeknete slovo " soutěž" , můžete sledovat okamžitou reakci. Ti mírně pospávající vmžiku zapnou mozek, rozzáří se jim oči a už už nervózně poposedají na židli. Ti, kteří se až dosud věnovali činnosti nesouvisející se školou rázem nastraží uši, figurky a plyšáky spěšně rvou pod lavice a snaží se, aby jim neuniklo nic podstatného týkající se pravidel. Žáci pozorní ( pozor....i takové zde máme...ač coby vzácné exempláře) jsou příjemně překvapeni a jejich smysly se zbystřují.

    To jen na úvod, abyste byli v obraze. Ve čtvrtek 15. 4. 2010 jsem připravila dětem zajímavé skupinové vyučování. Kdo by se domníval, že se jednalo pouze o hru, byl by na velkém omylu. Veškeré úkoly, které děti plnily, byly vesměs opakováním a procvičováním probraného učiva na konkrétních úkolech.

    Začali jsme tím, že jsme z kartiček jmen vylosovali držstva. Skupinky žáků se usadily k připraveným lavicím tak, aby jednotliví členové skupin mohli spolupracovat. To je de facto smyslem a cílem skupinové výuky. Vést děti k spolupráci , společnému úsilí a vzájemné pomoci. Skupinky si daly své názvy, jejichž výběr jsem nikterak neovlivňovala. A tak jsme měli družstva: NIC, DRACI BEZZUBKA, ŠKORPIONI, PEJSCI A FENKY, ŽELVY.

    Celým průběhem skupinové výuky prolínala dvě kritéria hodnocení práce. Kritérium časové a kvalitativní. Broučci se utkali v disciplínách jako: složení rozstříhaného textu a určení ukázky, z níž je úryvek, vytvoření tvaru sloves dle předepsaných pravidel, vyluštění křížovky s mluvnickou tématikou, vymýšlení slov podle zadaných pravidel atd.....Družstvům jsem přidělovala body a sepisovala je na tabuli, aby měla přehled, jak si vedou vůči ostatním.

   Hodina uplynula rychle jako voda a byl tu konec a s ním i sečtení bodů a vyhlášení vítězů.

1. místo: NIC - ve složení družstva:Eliška, Katka N. , Lucka, Martin A., Janička.

2. místo: ŽELVY- ve složení : Zuzka, Tonička, Hanka, Adla, Bohouš.

3. místo: PEJSCI A FENKY- ve složení : Kačka CH., Terezka, Kačka B., Míša, Filip.

Hodina se vydařila, učivo bylo zopakováno a děti byly spokojeny. Na fotky se podívejte ve fotogalerii.

—————

Zpět