Volby

24.02.2011 05:30

V rámci vlastivědy jsme probírali učivo o poslancích, parlamentu atd. Jelikož jsou broučci velice " diskusního ražení", zadala jsem dobrovolný úkol, připravit si vlastní " volební program", ten pak před třídou přednést a odpovídat na otázky voličů. V prvotním nadšení se na volební programy chystali skoro všichni žáci, ale asi se nakonec dráhy politiků dobrovolně vzdali, takže nakonec před třídu vystoupili jen dva. I tak to ve vlastivědě vypadalo jako na pravé předvolební schůzi. Voliči bombardovali kandidáty otázkami na tělo a naši malí politikové- Kačka Chrápková a Bohouš Žůrek- se při nich opravdu zapotili.

 Kačka svůj volební program nasměrovala hlavně na milovníky zvířat, zejména koček. Věřím, že kdyby byla v reálu zvolena, kočky a jejich majitelé by se měli jako v ráji. Bohouš pojal svůj program ze širšího pohledu. Řešil problémy znečištění životního prostředí, bezpečnosti, dětí i důchodců....Bylo nesmírně zajímavé sledovat dětské názory na některé ožehavé problémy. Děti diskutovaly celou hodinu a něco jsme museli nechat ještě i na příště. Nakonec jsme provedli orientační neoficilní volby. Zvolen byl Bohouš. Uvidíme, zda mu sláva nestoupne do hlavy a jestli v téhle neoficiálně nastoupené dráze politika nezapomene, co nám na naší předvolební schůzi sliboval...politikové mívají totiž všeobecně špatnou paměť :-).

—————

Zpět